Warunki rezerwacji

Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji jest uiszczenie przedpłaty w formie zadatku/przelewu, lub wpłaty przekazem pocztowym, do trzech dni roboczych od daty dokonania rezerwacji, w wysokości umówionej tj. części lub całości wartości pobytu (liczy się data wpływu).

Wpłaty dokonuje się na numer rachunku bankowego:

  • PKO.BP. 63 1020 5297 0000 1502 0084 5594 (Tylko wpłaty w PLN);
  • EUR : WBKPPLPP PL 91 1090 1984 0000 0001 2959 1362 (Tylko wpłaty w walucie EURO).

Rezerwacja będzie nieskuteczna w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pozostają wolne miejsca w czasie krótszym niż 2 dni przed planowanym przyjazdem.

W przypadku rezygnacji z przyjazdu w terminie krótszym niż 7 dni od planowanego przyjazdu, zadatek nie będzie zwrócony, wyjątek stanowi sytuacja gdy dany pokój zostanie zarezerwowany na ten termin przez innych gości i gdy nowa rezerwacja w pełni pokryje wartość wycofanej rezerwacji.

Podczas pobytu, osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek uregulowania 100% wartości rezerwowanego pobytu. Rozliczenie za pobyt następuje w momencie przybycia i zameldowania Gości. Przy wyjeździe Gości, powstaje obowiązek „oddania” pokoju obsłudze w celu sprawdzenia jego stanu.

W przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji, osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek zapłaty 100% wartości rezerwowanego pobytu.

Wystawiamy faktury VAT.